Wedstrijdreglement

 1. Dit reglement is bestemd voor alle wedstrijden georganiseerd door H.S.V. Het Sluiske.

  Het Sluiske voor haar eigen leden in onderlinge verband en zal aan alle leden worden uitgereikt of doorgegeven.
  Eventuele nadere bepalingen of wijzigingen t.b.v. enige wedstrijd zullen vooraf door de wedstrijdcommissie worden medegedeeld en zijn dan bindend voor de wedstrijd.

 2. De hengelkeuze voor alle wedstrijden is vrij. Er mag gevist worden met een hengel ( of in overleg met twee hengels ) voorzien van tuig met een enkelvoudige haak. Gebruiksklaar hebben van meerdere reserve hengels is toegestaan voor eigen risico.
  Reserve hengels mogen niet vooraf beaast zijn.

 3. Begin en einde van de wedstrijd worden aangegeven door een signaal.

  Eerste signaal: begin wedstrijd,er mag worden gevoerd en gevist.
  Tweede signaal: einde van de wedstrijd,er dient onmiddellijk worden opgehaald.

  Tijdens de wedstrijd mag geen hulp van derden worden aanvaard. Voor- of tijdens eindsignaal aangeslagen vis mag worden geland,en telt mee voor de wedstrijd. Vooraf peilen is toegestaan.

 4. Bij aanvang van de wedstrijd moeten de achterste poten van de vlonder of plateau zich buiten de waterlijn bevinden op het aangewezen nummer. Een waadpak of lieslaarzen is toegestaan maar men mag zich tijdens de wedstrijdniet in het water begeven om de vis te landen.

 5. Aas en voer zijn vrij, niet is toegestaan zijn kunstaas ,stukjes vis, muggenlarven of gekleurde maden.
  Het gebruik van imitatie mais, made, wormen (bv. berkly) is toegestaan.
  Waar wettelijke bepalingen zijn is dit voor rekening van de deelnemer (o.a. katapult wormen).

 6. Er wordt gevist op gewicht, alle gevangen vis telt mee. Uitgezonderd zijn snoek, snoekbaars en paling, deze dienen gelijk worden terug gezet. Ieder deelnemer dient gebruik te maken van een niet stalen leefnet van voldoende lengte, ook dient het leefnet zodanig zijn verankerd of uitgelegd zodat de gevangen vis voldoende ruimte heeft om te kunnen zwemmen.

  Na afloop van de wedstrijd wordt de vis gewogen vanuit de buitenste plaatsen van het parkoer.

  De nummers een en laatst zijn verplicht om te wegen en nemen de weegschalen mee bij de loting der plaatsnummers. Ook zorgen zij ervoor dat alle deelnemerskaarten bij de wedstrijd terechtkomen.

  Elke deelnemer is verplicht assistentie te verlenen bij de weging van zijn vangst en die van de buurman.

 7. Dood aangeboden vis telt niet mee bij de weging als dit het gevolg is van het niet goed verankeren of strekken van het leefnet, of door ruw onthaken van de vis.

  Iedere deelnemer laat zijn visplaats schoon achter, en laatst vertrekkende deelnemer sluit poort of hekwerk.

  De HSV kan generlei opzicht aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, persoonlijke letsel, bekeuringen, verlies of defect betreffende persoonlijke zaken, aansprakelijkheid van enig deelnemer tot derden,
  voor-, tijdens of na de wedstrijd.
 
 

© Copyright 2024 Hengelsportvereniging HSV 't Sluiske || Alle rechten voorbehouden || AVG || Privacy statement