Nieuws

 

 

Mededelingen bestuur:

 

Voor de Hamelspoel worden tijdelijk geen verguningen gegeven i.v.m.

onderhoud visvijver.

 

 

Beste leden deze brief hebben we ontvangen van de gemeeente Oss met de meetresultaten.

 

Ontwikkelingen visvijver Hamelspoel 
Begin 2022 heeft de gemeente Oss een aantal maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren, die 
aanbevolen zijn door een adviesbureau (op basis van een watersysteemanalyse). 
Het waterschap en SVN monitoren momenteel de waterkwaliteit, waarbij het waterschap ook metingen heeft in 
2021 vóór uitvoering. Tot nu toe is er geen verandering (en verbetering) in de waterkwaliteit te zien ten aanzien 
van vóór de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen: 
- Het zuurstofniveau in de bovenste (ca. 30 cm) waterlaag van de plas, laat in 2022 een vergelijkbaar 
patroon zien met 2021 met einde herfst zeer laag niveau. 
- SVN meet in 2022 in de zomermaanden tot einde herfst tot grotere diepte (onder de spronglaag) een 
zeer laag zuurstofniveau.  
- De plas laat nog steeds zien dat in de wintermaanden de concentraties ammonium en fosfaat hoog 
zijn. 
- Voorgaande duidt erop dat op grotere diepte in de plas afbraak optreedt van organisch materiaal, wat 
zorgt voor veel nalevering van fosfor (= voedselbron voor blauwalg) en relatief hoge concentraties 
ammonium en een (zeer) laag zuurstofniveau. In het najaar mengt de plas en wordt de spronglaag 
doorbroken, waardoor in het water ook bovenin de plas deze waarden terug laat zien. Dit maakt dat de 
situatie nog onvoldoende is voor (het uitzetten van nieuwe) vissen. 

 

In zijn algemeenheid is het erg kort om na 1 jaar al effecten van uitgevoerde herinrichtingsmaatregelen te 
kunnen terug zien. Specifiek voor Hamelpoel ligt bovenstaande beeld in lijn van de verwachting, omdat de 
grootste bron voor nalevering van fosfor, de waterbodem, nog steeds aanwezig is in de plas. 
De inmiddels uitgevoerde maatregelen zijn vooral no-regret maatregelen en onvoldoende om een positieve 
omslag in de waterkwaliteit te kunnen bewerkstelligen. Dit is ook zo gesteld in het rapport van BWZ. 

 

Overzicht

 
 

© Copyright 2023 Hengelsportvereniging HSV 't Sluiske || Alle rechten voorbehouden || AVG || Privacy statement