Vispas

 

Beste leden,

 

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

 

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens

H.S.V. “Het” Sluiske, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

 

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VIS pas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358                        (€1,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Leden van HSV 't Sluiske krijgen automatisch een vergunning voor de Hamerspoel.

 

Door op de volgende link te klinken kan met rechtstreeks een pas bestellen:    https://www.vispas.nl/#!/?hsvid=508

 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van H.S.V. “Het” Sluiske,

Tel 06-22606045  b.g.g. 0486-414136 of via 

Mail  nfo@hsvhetsluiske.nl

 

 
 

© Copyright 2023 Hengelsportvereniging HSV 't Sluiske || Alle rechten voorbehouden || AVG || Privacy statement